FANDOM



1-1446454028

“Bẫy khiến việc giữ các vị khách không mời ở xa một cách dễ dàng!”


1-1446454068
1-1446454028
Bẫy Nẩy [[Địa Lôi]
1-1446454052
1-1446454088
Bom Chùm Bom Đơn
Formerly Available
Formerly Available

 • Thông tin nâng cấp
  • Các loại bẫy nổ đều có các cấp độ để nâng cấp.
  • Nâng cấp sẽ có hiệu lực cho đến khi bẫy mới được mua từ cửa hàng.
  • Bẫy được nâng cấp bởi các Thợ xây.
  • Thời gian và chi phí nâng cấp khá ngắn so với xây dựng nâng cấp.
  • Các loại bẫy khác nhau có các nâng cấp khác nhau: tổn thất, bán kính…
  • Bẫy không còn được bán nữa
  • Bẫy khi đang nâng cấp sẽ bị kẻ thù nhìn thấy, ghi nhớ để thay thế chúng.
  • Người tấn công có thể triển khai các đội quân phía trên bẫy khi bẫy đang được nâng cấp.

 • Tóm tắt
  • Bẫy là một công trình không tốn kém và được đặt ngầm cho đến khi được kích hoạt bởi các đội quân tấn công di chuyển trong bán kính gây nổ.
  • Môt khi được kích hoạt, bẫy phải được vũ trang lại để thành một phần trong cấu trúc phòng thủ tiếp theo.
  • Bẫy có thể cải thiện hiệu quả phòng thủ của ngôi làng rất nhiều nếu được đặt đúng chỗ.
  • Mặc dù thường xuyên được nghĩ đến là Bẫy, Bẫy Điện không được liệt kê trong danh sách này vì nó thực sự là một công trình phòng thủ ngầm
  • Mặc dù bẫy được phân loại là “Công trình phòng thủ”, chúng không được coi là công trình và không cần gây nổ hoặc phá hủy kẻ thù để phá hủy 100%
  • Bẫy không cần một Thợ có sẵn để xây dựng

 • Cách thức hoạt động của bẫy
  • Bạn không cần phải mất chi phí để tiến hành tu sửa các bẫy đã được kích hoạt
  • Khi một bẫy được nâng cấp thì sẽ được nâng cấp vĩnh viễn chứ không bị giảm cấp độ khi kích hoạt
  • Kẻ địch khi tấn công nhà bạn sẽ không thấy được vị trí chính xác của các loại bẫy này.
  • Bẫy Nẩy sẽ hất tung tôi đa là 15 đơn vị lính
  • Địa Lôi khi bị kích hoạt bởi Voi mamuth sẽ được nhân 1,5 lần sát thương
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.