FANDOM
1-1446779374

“Chiến Thần là Chiến Binh cứng cỏi và mưu mô nhất trong tất cả các vương quốc, người mà khi uống Dầu sẽ trở thành khổng lồ. Ông ta có thể tấn công ngôi làng cảu kẻ thù hoặc bảo vệ ngôi làng của người chơi”


 • Tóm tắt
  • Bệ thờ Chiến Thần về cơ bản là Trại Huấn Luyện/ Traị quân đội/ Nhà Nâng Cấp cho Chiến Thần. Khi ông ta không tham gia cuộc chiến, người chơi có thể thấy Chiến Thần đi lại quanh Bệ thờ, hoặc ngủ trên Bệ thờ để lấy lại sức mạnh.
  • Người chơi cân một thợ xây miễn phí và ít nhất là 25.000 Dầu để xây 1 bệ thờ. Một khi bệ thờ đã được xây dựng, Chiến Thần sẽ được triệu tập đến ngay lập tức. Bệ thờ sẽ lập tức được xây dựng và không cần bất kỳ tài nguyên nào khác để triệu tập Chiến Thần.

 • Chiến lược phòng thủ
  • Đặt bệ thờ ở chính giữa ngôi làng. Cố sử dụng Vua khi ông ta được bảo vệ với các vũ khí phòng thủ khác. Đặt Bệ thờ phía bên ngoài làng sẽ cho phép người chơi khác sử dụng quân đội để đánh lạc hướng Vua. Khi Vua ở bên ngoài độ bảo vệ của các vũ khí phòng thủ khác, đối thủ sẽ quây ông ta với đội quân Chiến Binh hoặc với các đội quân nhỏ khác và đánh bại ông ta dễ dàng.

 • Chiến lược tấn công
  • Dùng một hoặc hai Chiến Binh hoặc Lính Đánh Xa để dụ Vua ra ngoài làng. Sau khi ông ta đã ở bên ngoài độ bảo vệ của các vũ khí phòng thủ, quây ông ta lại với Chiến Binh hoặc Lính Đánh Xa.

 • Ngoài lề
  • Mặc dù bản thân Bệ thờ không thể được nâng cấp, Nhà vua có thể được nâng cấp.
  • Nhà Chiến Thần cơ bản là phần đối ngược của Xạ Thần, và ngược lại.
  • Không có khác biệt về nâng cấp qua các cấp độ, chỉ có Chiến Thần thay đổi về ngoại hình.
  • Người thợ xây có hiệu ứng riêng để nâng cấp Bệ thờ của Chiến Thần hay Xạ Thần. Người thợ xây đặt gỗ trong lò luyện kim ở gần bệ thờ, và dùng búa đánh gỗ trên một cái đe.
  • Khả năng nắm đấm thép được mở khóa tại Cấp độ 5
Giá Thời gian xây Lượng máu Mở khóa Chiếm chỗ Cấp độ nhà chính yêu cầu
25,000 N/A 1000 Chiến Thần 3x3 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.