FANDOM1-1446780463

“Xạ Thần là một chiến binh nhìn xa trông rộng, người có vũ khí ưa thích là Cung Tên mà rất ít người có thể sử dụng. Bà có thể tán công kẻ thù của ngôi làng hoặc bảo vệ cho làng của người chơi.”


 • Tóm tắt
  • Bệ thờ Xạ Thần cơ bản là Trại Huấn Luyện / Nhà Nâng Cấp của Xạ Thần. Khi bà không tham gia trận chiến, Xạ Thần sẽ được thấy đi loanh quanh bệ thờ hoặc ngủ trên Bệ thờ để lấy lại sức khỏe.
  • Nếu người chơi muốn xem phạm vi ngắm bắn, click vào chính Xạ Thần thay vì vào Bệ thờ.
  • Người chơi cần một Thợ xây miễn phí và ít nhấy 100.000 Dầu để xây được bệ thờ.

 • Chiến lược phòng thủ
  • Địa điểm tốt nhất để đặt Bệ thờ Xạ Thần là bên cạnh Nhà Chính, để nếu kẻ thù tiếp cận Nhà Chính, Bà sẽ tự động ngắm bắn kẻ thù.
  • Nếu có nông nghiệp (hoặc chỉ là nơi lưu trữ nguyên liệu), sẽ là ý tưởng hay nếu đặt Bệ thờ hoặc là ở giữa, hoặc là ngay bên cạnh nơi lưu trữ.

 • Chiến lược tấn công
  • Dụ Xạ Thần ra với một đội quân cho đén khi bà tara khỏi phạm vi phòng thủ, sau đó triển khai hàng loạt quân đội để tiêu diệt bà ta.

 • Ngoài lề
  • Bệ thờ Xạ Thần về cơ bản là đối ngược với Bệ thờ Chiến Thần, và ngược lại.
  • Không có điểm nâng cấp khác nhau giữa các cấp độ, chỉ có Xạ Thần thay đổi mà thôi.
Giá Giá nâng cấp Lượng máu Mở khóa Chiếm chỗ Cấp độ nhà chính
100,000 N/A 1000 Xạ thần 3x3 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.