FANDOMShield 7
Khiên sẽ giúp cho ngôi làng của bạn tránh khỏi sự tấn công của người chơi khác

Shield 1
Shield 2
Shield 7
Khiên 1 ngày Khiên 2 ngày Khiên 7 ngày

Khiên là gì?

 • Khiên là thứ sẽ giúp cho ngôi làng của bạn tránh khỏi sự tấn công của người chơi khác
 • Khi mới vào chơi, người chơi sẽ được tự động bật khiên 2 ngày. Điều này giúp cho người chơi mới chỉ việc tập trung vào việc xây dựng công trình cũng như có thời gian tìm hiểu về các tính năng khác trong game
 • Khiên sẽ mất khi bạn đi tấn công người chơi khác.
 • Khiên không có tác dụng trong Liên Minh Chiến

Khiên tự động

 • Ngoài việc mua Khiên ở trong "Cửa Hàng" người chơi khi bị tấn công sẽ có thể nhận được khiên
  • Khi bị người chơi khác tấn công dưới 40% thì bạn sẽ không được nhận khiên
  • Khi bị người chơi khác tấn công từ 40% đến 90% thì bạn sẽ được nhận khiên 6 tiếng
  • KHi bị người chơi khác tấn công trên 90% thì bạn sẽ nhận được khiên 12 tiếng

Mua Khiên

1
 • Khi bạn có gần đủ tài nguyên để nâng cấp một công trình nào đó và sợ người chơi khác tấn công bạn để cướp tài nguyên, một lời khuyên chân thành là bạn nên vào mua khiên trong "Cừa Hàng", nó sẽ giúp ích bạn rất nhiều.
 • Lưu ý: Khi bạn đi tấn công khiên sẽ mất tác dụng và khi đó người chơi khác sẽ có thể tấn công và cướp được chỗ tài nguyên mà bạn đang lưu trữ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.