FANDOM4-1451875540

“Sức mạnh của Dầu không thể được chứa đựng trong một bình mang hình dáng thông thường. Ví nó có sức mạnh gấp 3 lần, chúng tôi cần phát minh ra một kho lưu trữ hình lập phương”!


4-1451875593
4-1451875584
4-1451875573
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3
4-1451875564
4-1451875551
4-1451875540
Cấp độ 4 Cấp độ 5 Cấp độ 6

 • Tóm tắt
  • Kho này cho phép người chơi tích lũy các Dầu khó kiếm. Nó được dùng để mua và nâng cấp các Anh hùng, và để đào tạo và nâng cấp các Đội quân Dầu.
  • Kho chứa Dầu là một công trình trong suốt, hình chữ nhật. Người ta nói rằng Kho cần có hình dáng lập phương vì sức mạnh to lớn của Dầu.
  • 5% của lượng Dầu trữ trong kho (lên đến 25.000) có thể dễ dàng bị cướp bởi những người tấn công, mặc dù điểm thưởng/ điểm phạt khi cướp được có thể làm thay đổi số lượng này (xem phần Tấn công)..
  • Kho lưu trữ Thịt đên chiếm không gian 3x3.
  • Kho lưu trữ Dầu vẫn hoạt động bình thường khi đang được nâng cấp, như tất cả các Kho lưu trữ khác.
  • Một vài người cố ý tránh mua mỏ hút mà chỉ mua kho lưu trữ vì sẽ nhanh hơn rất nhiều khi cướp kho lưu trữ Dầu hơn là tự đi thu thập.
  • Nếu một người chơi không có kho lưu trữ Dầu đi cướp Dầu, Dầu cướp được sẽ không được lưu trữ và đơn giản là sẽ biến mất.
  • Vì khả năng lưu trữ Dầu thấp, thỉnh thoảng sẽ rất khó nhận biết liệu kho trữ Dầu có đầy không; tại cấp độ 6, Kho lưu trữ Dầu với dưới 40.000 Dầu (gần như đủ để đạt tới trữ lượng 2.000) sẽ ít hơn mức đầy 20% và vì thế sẽ hiện lên như đang trống rỗng.
  • Dầu là tài nguyên khó kiếm nhất, ngoại trừ việc dùng Vàng để mua.
  • Kho lưu Dầu được mở khóa tại Nhà Chính Cấp độ 7, mặc dù Máy khoan Dầu chưa được mở khóa tại Nhà Chính cấp độ 8.

 • Điểm khác biệt khi nâng cấp
  • Kho lưu trữ Dầu có ngoại hình ít thay đổi nhất khi được nâng cấp. Hai thay đổi đáng kể nhất là tại cấp độ 3 và 5.
   • Khi lần đầu được xây dựng, Kho lưu trữ Dầu là một bình trong suốt, có dạng lập phương tròn đầu ở mỗi góc, được đặt trên một bệ bằng gỗ có bốn chân. Phần trên của Kho có một lỗ hình vuông để mở.
   • Tại cấp độ 2, Kho có thêm một khung đồng phủ đến phần trên của bình và có thêm đầu vòi gần phần bệ.
   • Tai cấp độ 3, Kho có kích thước lớn hơn đáng kể, và phần nền bằng gỗ cùng khung đồng được thay thế bằng những phiên bản bằng thép.
   • Tại cấp độ 4, Kho có thêm các chân màu gỗ sẫm và phần vòi nước khác hoen một chút và to hơn.
   • Tại cấp độ 5, Kho có thêm các gai nhọn bọc thép tại mỗi góc của phần bệ.
   • Tại cấp độ 6, phần bọc thép trở nên rộng hơn một chút với một cặp gai bằng gỗ tại mỗi chân bệ, và phần khung thép phía trên bình cũng làm bằng gỗ.
Cấp độ Sức chứa kho Lượng máu Giá nâng cấp Thời gian nâng cấp Cấp độ nhà chính yêu cầu
1 25,000 8,000 1,500,000 1 ngày 7
2 50,000 8,800 3,000,000 2 ngày 7
3 100,000 9,600 4,500,000 3 ngày 8
4 200,000 10,400 6,000,000 4 ngày 8
5 375,000 11,600 7,500,000 5 ngày 9
6 500,000 12,800 9,000,000 6 ngày 9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.