FANDOM4-1462419539

“Các kho này lưu trữ Thịt được lấy từ Trang Trại. Nâng cấp chúng để tăng trữ lượng Thịt lớn nhất người chơi có thể lưu trữ.”


4-1462419994
4-1462419984
4-1462419971
4-1462419934
4-1462419924
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5
4-1462419913
4-1462419904
4-1462419776
4-1462419573
4-1462419559
4-1462419539
Cấp độ 6 Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 9 Cấp độ 10 Cấp độ 11

 • Tóm tắt
  • Kho lưu trữ Thịt cho phép người chơi tích lũy các Thịt khó tìm để người chơi có thể dùng cho việc nâng cấp trong tương lai. Trong khi đơn vị lưu trữ ở cấp độ cao nhất có thể chứa tới 20 triệu Thịt, số lượng Thịt người tấn công có thể lấy mất phụ thuộc vào cấp độ Nhà Chính của người chơi phòng thủ (Xem bảng phần trăm cướp được và Khả năng lưu trữ phía dưới). Khi các kho lưu trữ Thịt đã đầy, số lượng Thịt cướp được sẽ không được lưu vào kho, mà được tính vào số lượng Thịt cướp được của người chơi. Nó cũng sẽ đếm cho đến khi người chơi đạt được thành tích Tiêu tốn Thịt.
  • Kho lưu trữ Thịt chiếm không gian 3x3.
  • Các kho lưu trữ Thịt vẫn hoạt động như bình thường khi đang được nâng cấp.
  • Phần trăm cướp được (nếu người chơi có 1 triệu Thịt trong kho):
   • Tại Nhà Chính cấp độ 5, người chơi sẽ có 200k Thịt có sẵn dễ bị tấn công (20%)
   • Tại Nhà Chính cấp độ 6, người chơi sẽ có 180k Thịt có sẵn dễ bị tấn công (18%)
   • Tại Nhà Chính cấp độ 7, người chơi sẽ có 160k Thịt có sẵn dễ bị tấn công (16%)
   • Tại Nhà Chính cấp độ 8, người chơi sẽ có 140k Thịt có sẵn dễ bị tấn công (14%)
   • Tại Nhà Chính cấp độ 9, người chơi sẽ có 120k Thịt có sẵn dễ bị tấn công (12%)
   • Tại Nhà Chính cấp độ 10, người chơi sẽ có 100k Thịt có sẵn dễ bị tấn công (10%)
  • Khả năng lưu trữ (nếu người chơi có các kho có chứa đầy đủ gỗ):
   • Tại Nhà Chính cấp độ 6, người chơi sẽ có 200k Thịt có sẵn dễ bị tấn công (khả năng lưu trữ chuẩn)
   • Tại Nhà Chính cấp độ 7, người chơi sẽ có 250k Thịt có sẵn dễ bị tấn công (khả năng lưu trữ chuẩn + 50k)
   • Tại Nhà Chính cấp độ 8, người chơi sẽ có 300k Thịt có sẵn dễ bị tấn công (khả năng lưu trữ chuẩn + 100k)
   • Tại Nhà Chính cấp độ 9, người chơi sẽ có 350k Thịt có sẵn dễ bị tấn công (khả năng lưu trữ chuẩn + 150k)
   • Tại Nhà Chính cấp độ 10, người chơi sẽ có 400k Thịt có sẵn dễ bị tấn công (khả năng lưu trữ chuẩn + 200k)
  • Nâng cấp Kho lưu trữ Thịt của người chơi lên một cấp độ cao hơn mục đích lưu trữ có thể cứu được Thịt trong các cuộc tấn công. Vì người tấn công nhận được một số lượng Thịt tỷ lệ với phần trăm của tổn thất gây ra khi bị đánh trúng, Thịt sẽ bị lấy đi ít hơn khi sức mạnh của các công trình được nâng cấp tốt hơn. Kho được nâng cấp lên cấp độ cao hơn cũng mất nhiều thời gian để tấn công hơn, cho phép người chơi có nhiều thời gian hơn để phòng thủ và tiêu diệt người tấn công trước khi họ cướp đi các Dầu mà người chơi đang có.
  • Kho lưu trữ Thịt và kho lưu trữ gỗ là bản sao của nhau, và ngược lại.
  • Mặc dù lưu trữ Thịt , kho được nâng cấp bằng gỗ.

 • Điểm khác nhau khi nâng cấp
  • Kho trữ Dầu sẽ có ngoại hình thay đổi nhiều nhất tại các cấp độ 5, 9 và 10.
   • Khi lần đầu được xây dựng, Kho trữ Dầu là một bình lưu trữ hình cầu có nút chai, được hỗ trợ bằng một cặp cọc bằng gỗ. Cấp độ 2, 3 và 4 Kho có thêm các bình hình cầu bổ sung.
   • Tại cấp độ 5, hàng loạt bình cầu nhỏ được thay thế bằng một bình cầu lớn hơn nhiều. Bình cầu trở nên lớn hơn tại Cấp độ 6, 7 và 8.
   • Tại cấp độ 9, hai cọc hỗ trợ bằng gỗ được thay thế bằng bốn chân bằng gỗ. Nút của bình cầu cũng được thay thế bằng một vòi kim loại màu xám gần phía bệ của bình cầu.
   • Tại cấp độ 10, bốn chân bình được bổ sung thêm các gai bọc thép tại mỗi góc.
   • Tại cấp độ 11, Bình chứa có thêm Loại kim loại có gai Loại xung quanh phần chỗ thắt của bình.
Cấp độ Sức chứa kho Lượng máu Giá nâng cấp Thời giang nâng cấp Cấp độ nhà chính yêu cầu
1 1,500 1600 750 10 giây 1
2 3,000 2400 1,875 60 giây 2
3 6,000 3200 3,750 40 phút 2
4 12,000 4,000 7,500 1 giờ 3
5 25,000 4,800 15,000 2 giờ 3
6 50,000 6,000 30,000 3 giờ 3
7 100,000 6,400 62,500 6 giờ 4
8 250,000 6,800 125,000 8 giờ 4
9 500,000 7,200 250,000 12 giờ 5
10 1,000,000 7,600 625,000 1 ngày 6
11 2,000,000 8,400 1,250,000 2 ngày 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.