FANDOM


Hoàn thành "Nhiệm vu" người chơi có thể nhận được Vàng- một tài nguyên quý giá nhất trong game, từ tài nguyên này người chơi có thể hoàn thành các công trình đang xây, mua tài nguyên gỗ hay thịt,...

Có tất cả 70 nhiệm vụ để người chơi hoàn thành:

Thủ Lĩnh Tài Ba

50pxĐạt được 1500 cup: 250 Vàng

50pxĐạt được 2500 cup: 750 Vàng

50pxĐạt được 3500 cup: 2000 Vàng

Cướp bóc gỗ

50pxCướp 5,000,000 gỗ từ các ngôi làng khác:5 Vàng

50pxCướp 50,000,000 gỗ từ các ngôi làng khác:20 Vàng

50pxCướp 200,000,000 gỗ từ các ngôi làng khác:200 Vàng

Cướp bóc thịt

50pxCướp 5,000,000 thịt từ các ngôi làng khác:5 Vàng

50pxCướp 50,000,000 thịt từ các ngôi làng khác:20 Vàng

50pxCướp 200,000,000 thịt từ các ngôi làng khác:200 Vàng

Cướp bóc dầu

50pxCướp 30,000 dầu từ các ngôi làng khác:5 Vàng

50pxCướp 600,000 dầu từ các ngôi làng khác:20 Vàng

50pxCướp 5,000,000 dầu từ các ngôi làng khác:200 Vàng

Kẻ Hủy Diệt

50pxPhá hủy 25 Pháo của người chơi khác: 5 Vàng

50pxPhá hủy 500 Pháo của người chơi khác: 25 Vàng

50pxPhá hủy 5,000 Pháo của người chơi khác: 200 Vàng

Phá hủy Tháp Canh

50pxPhá hủy 25 Tháp Canh của người chơi khác: 5 Vàng

50pxPhá hủy 500 Tháp Canh của người chơi khác: 25 Vàng

50pxPhá hủy 5,000 Tháp Canh của người chơi khác: 200 Vàng

Kẻ Phá Hoại

50pxPhá hủy 10 Nhà Chính của người chơi khác: 5 Vàng

50pxPhá hủy 100 Nhà Chính của người chơi khác: 25 Vàng

50pxPhá hủy 1,000 Nhà Chính của người chơi khác: 150 Vàng

Ca Khúc Khải Hoàn

50pxGiành 25 chiến thắng khi tấn công người chơi khác: 10 Vàng

50pxGiành 250 chiến thắng khi tấn công người chơi khác: 50 Vàng

50pxGiành 5000 chiến thắng khi tấn công người chơi khác: 300 Vàng

Bậc thầy phòng thủ

50pxThủ nhà thành công 10 lần: 10 Vàng 50pxThủ nhà thành công 250 lần: 150 Vàng 50pxThủ nhà thành công 1000 lần: 400 Vàng

Tương trợ đồng minh

50pxCho 100 lính nhà đồng minh: 10 Vàng

50pxCho 100 lính nhà đồng minh: 100 Vàng

50pxCho 100 lính nhà đồng minh: 300 Vàng

Thương Gia

50pxTiêu thụ 50 gold: 5 Vàng

50pxTiêu thụ 5000 gold: 300 Vàng

50pxTiêu thụ 50000 gold: 2000 Vàng

Báo Thù

50pxTrả thù 10 người chơi khác: 5 Vàng

50pxTrả thù 10 người chơi khác: 50 Vàng

50pxTrả thù 10 người chơi khác: 200 Vàng

Phụ Bản

50pxChiến thắng 10 phụ bản: 5 Vàng

50pxChiến thắng 50 phụ bản: 15 Vàng

50pxChiến thắng 85 phụ bản: 50 Vàng


Tổng cộng

Sau khi hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ trong game, người chơi sẽ thu về 13,465 Vàng khi có Vàng người chơi sẽ có thể mua tối đa 5 nhà thợ 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.