FANDOM
Button spell lighting

Ám phép thuật này lên ngôi làng của đối thủ để phá hủy các công trình và đội quân bên trong phạm vi nhỏ.


 • Tóm tắt
  • Phép Bomb là phép thuật đầu tiên được mở khóa từ Nhà Phép Thuật, và tự động mở khóa một khi Nhà Phép Thuật đã được xây dựng xong.
  • Khi phép thuật này được sử dụng, một lượng thuốc nổ rơi từ trên trời xuống, phá hại các công trình và các đội quân của đối thủ một cách ngẫu nhiên (nhưng trong vòng tròn bán kính 3.5 ô). Khu vực bị tổn hại nhất là nơi các mìn rơi xuống.

 • Chiến lược tấn công
  • Một chiến lược được biết đến là sử dụng Phép Bomb lên Kho dự trữ Dầu để dễ dàng cướp được Dầu..
  • Sẽ rất hữu dụng để hạ các công trình phòng thủ của kẻ thù như Đại Pháo, Tháp Canh và Pháo.
  • Cũng sẽ rất hữu dụng để hạ các đội quân trong Nhà Liên Minh của đối thủ.
  • Có thể được sử dụng để phá hủy Đại Pháo, hoặc ít nhất là làm chúng hư hại đáng kể nhờ Lượng Máu của chúng khá thấp.
  • Sẽ rất hữu dụng nếu người chơi cần phá hủy một công trình để kiếm được sao.
  • Một chiến lược săn Cúp hiệu quả là sử dụng Phép Bomb để hạ vũ khí phòng không rồi triển khai Rồng, mặc dù việc này sẽ cần 3 Phép Bomb được nâng cấp hoàn toàn để hạ được Vũ khí phòng không cấp độ 2.
  • Phép Bomb thường được sử dụng để hạ và làm tổn thất các vũ khí phòng thủ với điểm ghi được thấp.
  • 5 Phép Bomb cấp độ 6 có thể hạ một Nhà Chính cấp độ 4 (hoặc thấp hơn) tuy nhiên đây không phải là một phương pháp nên làm.

 • Ngoài lề
  • Tổn thất của Phép Bomb lên đến 30 điểm sau khi được nâng cấp.
  • Cần 2.4 giây để các tia sét đều đánh trúng mục tiêu.
  • Hiện tại, Phép Bomb là phép thuật duy nhất có thể gây tổn hại các công trình mà không cần đến các đội quân.
  • Mặc dù Phép Bomb có thể được nâng cấp lên cấp độ 2 trong Nhà Nâng Cấp cấp độ 1, chỉ có các đội quân và phép thuật đã được mở khóa mới xuất hiện trên giao diện Nhà Nâng Cấp được nâng cấp. Phép Bomb sẽ không xuất hiện trong Nhà Nâng Cấp cho đến khi Nhà Phép Thuật đươợc xây xong (điều này cần đến Nhà chính cấp độ 5). Hầu hết người chơi có Nhà Nâng Cấp cấp độ 3 cùng lúc đó; nếu thế, 3 nâng cấp đầu tiên sẽ được sử dụng ngay sau khi Nhà Phép Thuật được xây xong.
Bán kính Bán kính bất kì Số lần nổ Thời gian giữa 2 lần nổ Chiếm chỗ Thời gian luyện Cấp độ nhà phép thuật yêu cầu
2 ô 3.5 ô 6 0.4s 2 30 phút 1
Cấp độ Tổng sát thương Sát thương mỗi lần nổ Giá Giá nâng cấp Thời gian nâng cấp Cấp độ nhà phép thuật yêu cầu
1 1200 200 37,500 N/A N/A N/A
2 1320 220 41,250 500,000 1 ngày 1
3 1440 240 45,000 1,250,000 2 ngày 2
4 1560 260 50,000 2,500,000 3 ngày 3
5 1800 280 55,000 5,000,000 4 ngày 6
6 2040 300 60,000 20,000,000 10 ngày 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.