FANDOM


Button spell rage

“Làm nổi giận các đội quân của người chơi để khiến họ to lớn hơn, nhanh hơn và mạnh hơn! Ám phép thuật này vào Vòng nổi giận! các đội quân của người chơi sẽ có thêm tốc độ, sức mạnh tấn công trong khi đang ở trong vòng nổi giận.”


 • Tóm tắt
 • Phép Cuồng Nộ tạo ra một vòng tròn màu tím trong mờ trên mặt trận có khả năng làm tăng tốc độ di chuyển và khả năng làm tăng sát thương của bất kỳ một đội quân thamchiến nào trong vòng tròn đó. Trong trường hợp Cứu Thương, Phép Cuồng Nộ gia tăng tốc độ trị thương lên gấp đôi.

 • Chiến lược tấn công
  • Phép Cuồng Nộ làm tăng khả năng gây thương tích của từng đội quân một lên một tỷ lệ nhất định (tỷ lệ này sẽ tăng khi cấp độ của phép thuật tăng). Nhờ đó, phép thuật này rất hiệu quả nếu được sử dụng với các đội quân gây thiệt hại lớn như Rồng.
  • Mặc dù Cứu Thương không tấn công, họ cũng có thể tận dụng ích lợi của phép thuật này, vì phép thuật này sẽ khiến họ trị thương nhanh hơn (và giảm nhu cầu cho Phép Hồi Máu trong khi Phép Cuồng Nộ đựơc sử dụng).
  • Nơi đặt Phép Cuồng Nộ tốt nhất là nơi cách mục tiêu tiếp theo của các đội quân của người chơi khoảng 3-4 ô; điều này sẽ giúp cho đội quân của người chơi có đủ thời gian bên trong phạm vi của Phép Cuồng Nộ đang có hiệu lực vì họ sẽ phá hủy mục tiêu hiện tại của chúng và chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Nếu người chơi đặt Phép Cuồng Nộ ngay dưới chân của đội quân, họ sẽ nhanh chóng ra khỏi phạm vi của thần chú một khi họ đã phá hủy xong mục tiêu hiện tại.
  • Phép Cuồng Nộ rất hợp với Phép Hồi Máu vì Phép Cuồng Nộ khiến các đội quân nhanh hơn trong khi đang chữa trị cho họ khiến họ dẻo dai hơn trong trận chiến.

 • Ngoài lề
  • Khi triển khai trên anh hùng, anh hùng sẽ lớn gấp đôi kích thước bình thường.
  • Mặc dù Phép Hồi Máu có hiệu quả giống như Cứu Thương, không có đội quân nào liên kết lại với nhau như Phép Hồi Máu.
  • Phép Cuồng Nộ sẽ ít hiệu quả hơn hẳn khi kết hợp với các đội quân Vòng 1 và Vòng 2, vì các đội quân này không gây ra nhiều tổn thất so với các đội quân Vòng 3. Mục tiêu đầu tiên của người chơi nên là các đội quân gây ra nhiều tổn thất, và bất kỳ đội quân Vòng 1 và Vòng 2 nào nằm trong vòng của Phép Cuồng Nộ cũng sẽ có thêm chút sức mạnh để gây ra tổn thất.
  • Hiệu quả của Phép Cuồng Nộ không chồng lên nhau, thậm chí nếu hàng loạt Phép Cuồng Nộ được sử dụng trên cùng một địa điểm.
  • Vòng tròn nổi giận của Phép Cuồng Nộ sẽ đặc biệt rộng hơn vòng tròn của Phép Bomb, và có cùng cỡ với vòng tròn của phép thuật chữa thương.
  • Phép Hồi Máu rất hợp với Phép Cuồng Nộ vì khiến các đội quân nhanh hơn và mạnh hơn nhưng vẫn chữa trị họ rất nhanh, khiến họ dẻo dai hơn.
  • Mặc dù Phép Cuồng Nộ có thể được nâng cấp lên cấp độ 2 khi Nhà Nâng Cấp ở cấp độ 3, chỉ có các đội quân và phép thuật đã được mở khóa sẽ xuất hiện trên giao diện của Nhà Nâng Cấp đã được nâng cấp. Phép Cuồng Nộ sẽ xuất hiện trong Nhà Nâng Cấp cho đến khi Nhà Phép Thuật đã được nâng cấp lên cấp độ 3 (cần có Nhà chính cấp độ 7). Hầu hết người chơi đã có Nhà Nâng Cấp cấp độ 5 trong thời gian này; nếu thế, 3 nâng cấp đầu sẽ có sẵn nếu ngay sau khi Nhà Phép Thuật cấp độ 3 được nâng cấp xong.
  • Nếu một người hùng chết trong khi Phép Cuồng Nộ còn tác dụng, họ vẫn có kích thước lớn gấp đôi bình thường cho đến khi trận chiến kết thúc.
Bán kính Số lần gây hiệu ứng Thời gian giữa 2 lần gây hiệu ứng Chiếm chỗ Thời gian luyện Cấp độ nhà phép thuật yêu cầu
5 ô 60 0.3s 2 45 phút 3
Cấp độ Tăng sát thương Tăng tốc độ Giá Giá nâng cấp Thời gian nâng cấp Cấp độ nhà phép thuật yêu cầu
1 130% 200 57,500 N/A N/A N/A
2 140% 220 62,500 1,125,000 2 ngày 1
3 150% 240 67,500 2,250,000 3 ngày 2
4 160% 260 75,000 4,500,000 5 ngày 3
5 170% 280 82,500 7,500,000 7 ngày 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.