FANDOMButton spell healing

“Trị thương quân đội của người chơi để giúp họ tiếp tục chiến đấu!


 • Tóm tắt
  • Phép Hồi Máu là một phép thuật có thể sử dụng trong trận cướp.
  • Cần 30 phút để tạo phép thuật trong Nhà Phép Thuật.
  • Khi được triển khai, phép thuật tạo nên một vòng tròn trị thương tĩnh trên mặt đất.
  • Các đội quân cùng phía trong vòng tròn sẽ được trị thương (trên mặt đất hoặc trên không); nó thậm chí sẽ trị thương Cứu Thương.
  • Phép thuật sẽ kéo dài 12 giây (40 máu trị thương mỗi 0.3 giây).

 • Chiến lược tấn công
  • Chiến lược tốt là đặt Phép Hồi Máu trước các khiên sống để tạo sự đánh lạc hướng dài hơn.
  • Cũng có thể sử dụng phép thuật để chữa trị cho các đội quân như Quân Trộm trong khi chúng tấn công kho chứa vàng và kho chứa thịt.
  • Trước khi người chơi đặt một Phép Hồi Máu, hãy chắc chắn rằng các đội quân của người chơi nằm bên trong bán kính của phép thuật càng lâu càng tốt.
  • Phép Hồi Máu kết hợp rất tốt với Phép Cuồng Nộ, vì Phép Cuồng Nộ khiến các đội quân nhanh hơn, mạnh hơn và dẻo dai hơn trong lúc trị thương.
  • Sẽ rất hiệu quả nếu sử dụng với các đội quân có nhiều sức khỏe.

 • Ngoài lề
  • Người chơi có thể chữa thương một Cứu Thương với Phép Hồi Máu. Bên cạnh đó, không giống như Cứu Thương, các đội quân trên không cũng có thể được trị thương.
  • Bất kỳ đơn vị nào di chuyển ra ngoài bán kính của Phép Hồi Máu sẽ ngay lập tức không được chữa trị nữa.
  • Người chơi có thể liên tục triển khai Phép Hồi Máu để gia tăng hiệu quả của chúng.
  • Mặc dù Phép Hồi Máu có thể được nâng cấp lên cấp độ 2 khi Nhà Nâng Cấp đang ở cấp độ 2, chỉ có các đội quân và phép thuật đã được mở khóa mới được xuất hiện trên giao diện của Nhà Nâng Cấp đã nâng cấp. Phép Hồi Máu sẽ không xuất hiện tại Nhà Nâng Cấp cho đến khi Nhà Phép Thuật được nâng cấp tới cấp độ 2 (cần có Nhà chính cấp độ 6). Hầu hết người chơi đã có Nhà Nâng Cấp cấp độ 4 trong thời gian đó; nếu có, hai lần cập nhật đầu sẽ có sẵn ngay sau khi nâng cấp Nhà Phép Thuật cấp độ 2 hoàn thành.
Bán kính Số lần hồi máu Thời gian giữa 2 lần hồi Chiếm chỗ Thời gian luyện Cấp độ nhà phép thuật yêu cầu
5 ô 40 0.3s 2 30 phút 2
Cấp độ Tổng lượng máu hồi Lượng máu hồi mỗi lần Giá Giá nâng cấp Thời gian nâng cấp Cấp độ nhà phép thuật yêu cầu
1 2400 60 37,500 N/A N/A N/A
2 3200 80 41,250 500,000 1 ngày 2
3 4000 100 45,000 1,250,000 2 ngày 4
4 4800 120 50,000 2,500,000 3 ngày 5
5 5600 140 55,000 6,000,000 4 ngày 6
6 6400 160 60,000 12,000,000 10 ngày 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.