FANDOM

Dommedia

biệt danh DOM

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Tôi sống tại Viet Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 1 1
  • Nghề nghiệp của tôi là Game
  • Tôi là Male
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.