FANDOM1-1446699217

“Trại Đặc Biệt sẽ mở cửa cho các sinh vật được sinh ra từ Dầu. Nâng cấp Trại Huấn Luyện để mở khóa nhiều quân đội hơn với các kỹ năng chiến đấu độc đáo!”


1-1446699246
1-1446699233
1-1446699217
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3

 • Tóm tắt
  • Trại Đặc Biệt cho phép người chơi huấn luyện các đội quân sử dụng Dầu.
  • Trại Đặc Biệt không thể hoạt động bình thường khi đang được nâng cấp, tăng rất nhiều thời gian để huấn luyện quân đội; điều này cần được chú ý khi quyết định nâng cấp Trại Đặc Biệt hay không. Bất kỳ một đội quân nào được tập hợp bên trong sẽ bắt đầu huấn luyện khi nâng cấp hoàn thành.
  • Một khi người chơi tập hợp các đội quân trong Trại Đặc Biệt, người chơi có thể lập tức kết thúc huấn luyện họ bằng cách sử dụng Vàng; số lượng cần có tỷ lệ trơcj tiếp với số thời gian còn lại cần có để hoàn thành huấn luyện như bình thường.
  • Khi người chơi nhấn nút nâng cấp Trại Đặc Biệt, một đồng hồ xuất hiện sau vài giây.
  • Giống với Trại Huấn Luyện thường, các đội quân sẽ được giải tán khỏi nơi tập hợp trong Trại Đặc Biệt mà không bị phạt; 100% chi phí Dầu sẽ được hoàn trả lại người chơi.
  • Người chơi có thể tập hợp nhiều đội quân trong Trại Đặc Biệt nhiều hơn Trại Huấn Luyện có thể chứa. Điều này hữu ích theo hai cách:
  • Người chơi có thể tập hợp các đội quân trước khi đánh trận (dù là chơi 1 người hay nhiều người chơi). Trại Đặc Biệt của người chơi sẽ bắt đầu tạo nên quân đội tỷ lệ với thời gian người chơi sử dụng từ lúc người chơi bắt đầu tìm đối thủ để hoàn thành tấn công, giảm được rất nhiều thời gian chết giữa các trận đánh.
  • Người chơi có thể tập hợp quân đội lại để “giấu” Dầu trong khi người chơi offline, miễn là Doanh Trại của người chơi đầy.
  • Trại Đặc Biệt sẽ duy trì tập hợp quân đội nếu bị phá hủy bởi đối thủ, và thậm chí còn tiếp tục sản xuất các đội quân mới nếu Doanh Trại của người chơi có đủ không gian.
  • Trại Đặc Biệt là Trại Huấn Luyện duy nhất mà người chơi được phép sản xuất các đội quân Dầu.

 • Điểm khác biệt khi nâng cấp
  • Trại Đặc Biệt cho phép người chơi huấn luyện các đội quân sử dụng Dầu.
   • Trại Đặc Biệt không thể hoạt động bình thường khi đang được nâng cấp, tăng rất nhiều thời gian để huấn luyện quân đội; điều này cần được chú ý khi quyết định nâng cấp Trại Đặc Biệt hay không. Bất kỳ một đội quân nào được tập hợp bên trong sẽ bắt đầu huấn luyện khi nâng cấp hoàn thành.
   • Một khi người chơi tập hợp các đội quân trong Trại Đặc Biệt, người chơi có thể lập tức kết thúc huấn luyện họ bằng cách sử dụng Vàng; số lượng cần có tỷ lệ trơcj tiếp với số thời gian còn lại cần có để hoàn thành huấn luyện như bình thường.
   • Khi người chơi nhấn nút nâng cấp Trại Đặc Biệt, một đồng hồ xuất hiện sau vài giây.
   • Giống với Trại Huấn Luyện thường, các đội quân sẽ được giải tán khỏi nơi tập hợp trong Trại Đặc Biệt mà không bị phạt; 100% chi phí Dầu sẽ được hoàn trả lại người chơi.
   • Người chơi có thể tập hợp nhiều đội quân trong Trại Đặc Biệt nhiều hơn Trại Huấn Luyện có thể chứa. Điều này hữu ích theo hai cách:
   • Người chơi có thể tập hợp các đội quân trước khi đánh trận (dù là chơi 1 người hay nhiều người chơi). Trại Đặc Biệt của người chơi sẽ bắt đầu tạo nên quân đội tỷ lệ với thời gian người chơi sử dụng từ lúc người chơi bắt đầu tìm đối thủ để hoàn thành tấn công, giảm được rất nhiều thời gian chết giữa các trận đánh.
   • Người chơi có thể tập hợp quân đội lại để “giấu” Dầu trong khi người chơi offline, miễn là Doanh Trại của người chơi đầy.
   • Trại Đặc Biệt sẽ duy trì tập hợp quân đội nếu bị phá hủy bởi đối thủ, và thậm chí còn tiếp tục sản xuất các đội quân mới nếu Doanh Trại của người chơi có đủ không gian.
   • Trại Đặc Biệt là Trại Huấn Luyện duy nhất mà người chơi được phép sản xuất các đội quân Dầu.

 • Ngoài lề
  • Có các bậc cầu thang phía trong Trại Đặc Biệt dường như dẫn xuống long đất. Có lẽ nào đó là một nơi trú ẩn bí mật của Voi? Hay là cửa hàng của bác thợ rèn? Hay thậm chí là một cái hang?
  • Nếu Trại Đặc Biệt của người chơi được nâng cấp khi đang huấn luyện đội quân , đội quân không thể hoàn thành huấn luyện cho đến khi nâng cấp xong! Dầu người chơi dùng để tập hợp đội quân sẽ không còn giá trị, vì đội quân cũng không thể giải tán cho tới thời điểm đó.
  • Các đội quân mới được huấn luyện có thể nhảy qua Tường để tiến gần đến Doanh Trại đã được chỉ định.
  • Nếu người chơi có bất kỳ đội quân nào tập hợp bên trong Trại Đặc Biệt trong khi Trại Huấn Luyện đang được nâng cấp, đội quân đó sẽ không được tính là “Đội quân có khả năng sau khi huấn luyện” cho đến khi việc nâng cấp hoàn thành.
  • Nếu việc nâng cấp đội quân hoàn thành xong trong Nhà Nâng Cấp trong khi người chơi đã có một loại quân đội nhất định tập hợp trong Trại Đặc Biệt, đội quân tập hợp bên trong sẽ được sản xuất theo cấp độ được nâng cấp mới; mặc dù họ được tập hợp theo chi phí của cấp độ trước. Điều này vẫn sẽ đúng khi người chơi giải tán quân đội mà không sản xuất chúng; người chơi sẽ được ghi nợ chi phí nâng cấp quân đội mới theo đơn vị Dầu. Rất nhiều người chơi tận dụng cơ hội này để lấp đầy Doanh Trại của họ với các đội quân sắp sửa được nâng cấp, giải tán họ sau khi đã nâng cấp xong và bỏ túi một lượng Dầu miễn phí.
  • Trại Đặc Biệt cấp độ 3 có một cánh tay Quái Vật và một chiếc búa bên cạnh, ra dấu rằng quân đội Quái Vật đã được mở khóa tại cấp độ chơi này.
  • Trại Đặc Biệt hoạt động giống như một Trại Huấn Luyện bình thường, trừ việc nó sử dụng Dầu thay vì Thịt.
  • Tại cấp độ 3, Trại Đặc Biệt có cánh tay của Quái Vật ở một bên, ra dấu rằng chúng được khắc bên ngoài, nhưng cánh tay nổi lên trên bề mặt cấu trúc giống như các đội quân khác.
Cấp độ Giá nâng cấp Thời gian nâng cấp Lượng máu Sức chứa lính Cấp độ nhà chính yêu cầu Mở khóa
1 1,875,000 3 ngày 2000 40 7 Dơi Quỷ
2 3,125,000 5 ngày 2200 50 7 Voi Mammuth
3 4,375,000 6 ngày 2400 60 8 Quái Vật
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.