FANDOM4-1446454459

“Xưởng Gỗ sản xuất Gỗ. Nâng cấp Xưởng Gỗ để làm tăng sản lượng và sức lưu trữ Gỗ”.


4-1446455405
4-1446455394
4-1446455381
4-1446455366
4-1446455328
4-1446454986
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5 Cấp độ 6
4-3
4-2
4-1
4-0
4-1446454459
Cấp độ 7 Cấp độ 8 Cấp độ 9 Cấp độ 10 Cấp độ 11

 • Tóm tắt
  • Xưởng Gỗ thu nhặt gỗ từ các Xưởng Gỗ dưới đất không giới hạn và lưu trữ gỗ khi thu nhặt gỗ bởi người chơi và đặt chúng vào Kho gỗ. Khi Xưởng Gỗ đầy, sản xuất sẽ dừng lại cho đến khi được thu nhặt (hoặc bị cướp bởi người chơi đối thủ).
  • Tỷ suất sản xuất và trữ lượng lưu trữ phụ thuộc vào cấp độ của Xưởng Gỗ. Có thẻ tiên đoán số lượng tài nguyên trong mỏ dựa vào chiếc xe kéo bên cạnh Xưởng Gỗ.
  • Xưởng Gỗ chiếm không gian 3x3.
  • Khi người chơi chọn nâng cấp Xưởng Gỗ, nó sẽ tự động thu nhặt những khối gỗ còn trong mỏ. Ghi nhớ rằng nếu Kho gỗ của người chơi đang đầy tại thời điểm đó, các khối gỗ chưa được thu nhặt sẽ mất! Trong quá trình nâng cấp, Xưởng Gỗ sẽ dung sản xuất gỗ..
  • Khi Xưởng Gỗ lên cấp độ 5, người chơi có thể tạm thời nâng cấp sản lượng của mỏ với Gỗ. Chi Vàng sẽ gấp đôi sản lượng của mỏ trong 1 ngày.
  • Khi người chơi nhấn vào biểu tượng nâng cấp Xưởng Gỗ, một đồng hồ sẽ xuất hiện trong một vài giây.

 • Chiến lược phòng thủ
  • Sẽ rất tốt nếu đặt Xưởng Gỗ của người chơi phía ngoài Tường, như thế nó sẽ tạo xao nhãng đến các đơn vị như Chiến Binh và Lính Đánh Xa.
  • Những người tấn công có thể cướp tới 50% số lượng gỗ chưa được thu thập trong mỏ của người chơi. Có quá nhiều tài nguyên chưa được thu thập sẽ khiến người chơi là một mục tiêu hấp dẫn.
  • Nếu một Xưởng Gỗ bị tiêu diệt trong cuộc tấn công trong khi đang nâng cấp, gỗ sẽ không bị mất, vì mỏ sẽ hoàn toàn trống trong thời gian nâng cấp.

 • Chiến lược tấn công
  • Hãy chú ý kỹ tới địa điểm của Xưởng Gỗ khi lên kế hoạch tấn công, vì Xưởng Gỗ thường được bảo vệ xung quanh và có thể rất hấp đãn, nhất là khi đạt được cấp độ cao. Rất nhiều lần một Lính Đánh Xa đơn lẻ có thể được đặt ở vị trí có thể phá hủy Xưởng Gỗ
  • Nếu người chơi thấy một số lượng gỗ chẵn trong khi đang tấn công, rất cố thể số gỗ đó đang ở trong Xưởng Gỗ hơn là ở trong Kho gỗ (ví dụ 1.000.000). Mặc dù số lượng gỗ chẵn có thể xuất hiện trong Kho gỗ, chúng chỉ có thể ở trong Kho gỗ khi Kho đã bị cướp sạch từ đợt tấn công trước và khiên bảo vệ, vì thế, cho phép các Xưởng Gỗ được hoàn toàn lấp đầy.

 • 'Điểm khác biệt khi nâng cấp
  • Các Xưởng Gỗ có ngoại hình thay đổi đáng kể trong Cấp độ 5, 8 và 10.
   • Khi lần đầu được xây dựng, Xưởng Gỗ gồm một thứ giống cấu trúc bằng gỗ cũ kỹ, một phần bao phủ bởi các thanh củi nhỏ được đào sâu dưới đất. Theo chu kỳ, một xe kéo bằng gỗ chứa đầy gỗ sẽ đến mỏ và đổ chỗ gỗ này thành một chỗ chứa gỗ bên cạnh Xưởng Gỗ, và sau đó lại mỏ lấy gỗ.
   • Tại cấp độ 2, Xưởng Gỗ trông giống như đã được sửa chữa hoàn thiện, và hai thanh gỗ củng cố mỏ sẽ xuất hiện bên ngoài cấu trúc bằng gỗ của mỏ. Cũng có thêm một vài viên đá nhỏ rắc xung quanh góc của Xưởng Gỗ.
   • Tại cấp độ 3, bổ sung thêm một tấm gỗ gia cố, và đống đá vụ phía bên ngoài mỏ có lích thước lớn hơn.
   • Tại cấp độ 4, tấm gỗ gia cố thứ 4 được bổ sung, và đống đá bên ngoài mỏ cũng lớn hơn về kích thước.
   • Tại cấp độ 5, thay đổi đáng kể về hình dáng đầu tiên xuất hiện. Những thanh gỗ gia cố được thay thế bằng một thanh thép mầu xanh xám, và đống đá vụ bên ngoài mỏ được thay bằng một viên đá hỗ trợ.
   • Tại cấp độ 6, có một thay đổi nhỏ khó nhận thấy. Có thêm một thanh gỗ gia cố được bổ sung vào phần phía sau của mỏ.
   • Tại cấp độ 7, thanh thép gia cố có chiều rộng lớn hơn. Một thanh gỗ khác cũng được thêm vào phần phía sau mỏ.
   • Tại cấp độ 8, Xưởng Gỗ giờ có hai thanh thép gia cố rộng chốt xuống dưới đất, và một hệ thống ròng rọc nhỏ tạo nên một đường rãnh bằng gỗ cho dây kéo, được dựng trên phần trên cùng của mỏ.
   • Tại cấp độ 9, bổ sung thêm một hệ thống ròng rọc cứng vào phía trên của mỏ, và các bánh ròng rọc cũng lớn hơn.
   • Tại cấp độ 10, có một thay đổi đáng kể là Xưởng Gỗ có phần phía trên mặt đất lớn hơn và được làm bằng thép, bao phủ phần vật liệu gỗ bên dưới, và mỗi bên của mỏ được bảo vệ chắc chắn bằng các đinh nhọn kim loại. Cũng có thêm một bánh răng lớn xuất hiện bên cạnh ròng rọc.
   • Tại cấp độ 11, hệ thống ròng rọc phía trên đỉnh tháp trông lớn hơn bên cạnh bánh răng thứ hai và Loại xoay ròng rọc, các mặt bên của mỏ cũng đượcbọc thép với các đầu đinh kim loại.

 • Ngoài lề
  • Mất 10 ngày, 21 giờ và 21 phút để nâng cấp hoàn toàn một Xưởng Gỗ.
  • Một điểm trừ của Xưởng Gỗ là mặc dù tốn ít chi phí để nâng cấp, thời gian nâng cấp một Xưởng Gỗ khá dài.
  • Mặc dù các chỉ số của Xưởng Gỗ và Máy thu nhặt Thịt giống nhau, giá nâng cấp lên cấp 5 của hai công trình này khác nhau
Cấp độ Giá nâng cấp Thời gian nâng cấp Sức chứa xưởng gỗ Năng suất Lượng máu Cấp độ nhà chính yêu cầu
1 375 5 giây 1,250 1000/giờ 1600 1
2 750 20 giây 2,500 2000/giờ 1760 1
3 1750 1 phút 3,750 2500/giờ 1920 2
4 3,500 3 phút 6,250 2750/giờ 2080 2
5 8,750 1 giờ 25,000 3,000/giờ 2240 3
6 17,500 3 giờ 50,000 3,250/giờ 2400 3
7 35,000 6 giờ 75,000 4,000/giờ 2560 4
8 70,000 12 giờ 125,000 4,750/giờ 2720 4
9 140,000 1 ngày 187,500 5,500/giờ 2880 5
10 210,000 2 ngày 250,000 6,250/giờ 3120 5
11 420,000 4 ngày 375,000 7,500/giờ 3440 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.